Universal Forms Industryติดต่อสอบถาม

เราเป็นโรงงานผลิตสิ่งพิมพ์ครบวงจร ด้วยเครื่องพิมพ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยช่างพิมพ์ที่ชำนาญงาน มีเครื่อง Digital Print สำหรับการรันเลข (Number), บาร์โค๊ด (ฺBarcode) ,QR Code


ลูกค้าที่เราได้รับความไว้วางใจ

ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ด้วยเครื่องพิมพ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยช่างพิมพ์ที่ชำนาญงาน

ติดต่อสอบถาม